Impressum

people2people-logo

PROIZVODNJA

Svi naši proizvodi proizvode se u Zagrebu.
Sigurnost i higijena proizvodnje hrane pod strogim je nadzorom HACCP sustava.

Objekt je upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, pod odobrenim brojem HR 3336 EU.


Mikrobiološku i zdravstvenu ispravnost proizvoda kontrolira
:
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
CENTAR ZA KONTROLU NAMIRNICA
FOOD CONTROL CENTER
Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Jagićeva 31, Zagreb

people2people brine o okolišu

Koristimo koliko god je to moguće materijale koji se mogu reciklirati.
Zbrinjavamo otpad po kategorijama.
Koristimo prirodna, ekološka i biorazgradiva sredstva za čišćenje i dezinfekciju.
Kao energente u proizvodnji koristimo isključivo električnu energiju i plin.
Pridružite nam se u našem nastojanju.
Našu ambalažu nakon uporabe odložite u kontejner za recikliranje.